Psihosocijalna podrška je socijalne usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj

  • kognitivnih,
  •  funkcionalnih,
  • komunikacijskih ili
  • socijalnih

vještina.

Priznaje se :

  • djeci s teškoćama u razvoju,
  • odraslim osobama s invaliditetom,
  • ovisniku,
  • žrtvi obiteljskog nasilja,
  • te svim drugim osobama u potrebi

prema procjeni centra za socijalnu skrb.

Uslugu pružaju dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna osoba, obrtnik koji je upisan u javni registar za pružanje socijalnih usluge djeci s teškoćama u razvoju, odraslim osobama s invaliditetom, ovisnicima i žrtvama obiteljskog nasilja.

Psihosocijalna podrška se pruža u obitelji korisnika, odnosno u obitelji udomitelja, ili kod navedenih pružatelja usluge, a može se odrediti u trajanju do 5 sati tjedno u obitelji korisnika, odnosno udomiteljskoj obitelji, odnosno do 6 sati tjedno, ali ne više od 2 sata dnevno kod navedenih pružatelja usluga.

Centar za socijalnu skrb priznaje korisniku ovo pravo rješenjem na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti, trajanju i učestalosti pružanja usluge.