Ova socijalna usluga pruža se :

 • starijoj osobi ( u dobio od 65 i više godina ) kojoj prema procjeni centra za socijalnu skrb je potrebna pomoć druge osobe,
 • osobi ( bez obzira na dob ) kojoj zbog tjelesnog, mentalnog ili intelektualnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju je prijeko potreba pomoć druge osobe,
 • osobi ( bez obzira na dob ) kojoj zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju je prijeko potreba pomoć druge osobe.

Uslugu pomoći u kući priznaje u upravnom postupku centar za socijalnu skrb.

Usluga će se priznati uz uvjete :

 • da navedene osobe nemaju mogućnosti da joj pomoć osigura roditelj, bračni drug ili djeca,
 • da nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 •  da je na području njezinog prebivališta moguće osigurati takvu pomoć pod propisanim uvjetima ( dakle da postoje registrirani pružatelji tih usluga,
 • da nije u posljednih godinu dana otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti računajući od dana pokretanja postupka za ostvarivanje prava na ovu uslugu,
 • da prosječni prihod samca ili prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 300% osnovice, trenutno je to 1.500,00 kuna.

Usluga će se priznati u visini od 50% uz prethodne uvjete ako prosječni prihod samca ili prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 300%, a nije veći od 400 % osnovice,  trenutno je to 2.000,00 kuna.

Sadržaj ove usluge je slijedeći :

 • organiziranje prehrane ( nabava, priprema i dostava gotovih obroka u kuću ),
 • obavljanje kućanskih poslova ( dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i sličnog, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i sl. ),
 • održavanje osobne higijene ( pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i sl. ),
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.