Ova socijalna usluga pruža se odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama kao pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom, u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova ( integracija ).

Odluku o ostvarivanju ove usluge rješenjem donosi centar za socijalnu skrb na temelju prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge.

Uslugu pružaju dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna osoba, obrtnik koji je upisan u javni registar za pružanje socijalnih usluge djeci s teškoćama u razvoju i mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom.