Ovom uslugom korisniku se osiguravaju izvan institucijski oblici skrbi u njegovoj lokalnoj zajednici, pri čemu korisnik ostaje u vlastitom domu / obitelji.

Usluge boravka pruža dom socijalne skrbi ili drugi pružatelj socijalnih usluga na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

Vrste boravka:

Cjelodnevni i poludnevni boravak.

Cjelodnevni boravak je boravak od 6 sati do 10 sati dnevno, a poludnevni boravak je boravak u trajanju od 4 do 6 sati dnevno.

Cjelodnevni i poludnevni boravak može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih dana u tjednu.

U sklopu cjelodnevnog ili poludnevnog boravka korisniku se osigurava zadovoljavanje životnih potreba pružanjem usluga :

 • prehrane,
 • održavanja osobne higijene,
 • brige o zdravlju,
 • čuvanja,
 • odgoja,
 • njege,
 • radnih aktivnosti,
 • psihosocijalne potpore i rehabilitacije,
 • organiziranjem slobodnog vremena,
 • organiziranog prijevoza,
 • drugih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Uslugu pružaju dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna osoba, obrtnik koji je upisan u javni registar za pružanje socijalnih usluge boravka za određenu kategoriju korisnika ( primjerice djeca, odrasli ).