Usluga informiranja o socijalnim pravima, načinu njihovog ostvarivanja i pružateljima socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i izvan njega.

Namijenjena je svim građanima, korisnicima prava iz socijalne skrbi i našim suradnicima.

Prva socijalna usluga uključuje početnu procjenu korisnikovih potreba i procjenu njegove sigurnosti, te stručnu podršku i pomoć pri izboru prava iz sustava socijalne skrbi.

Ovu uslugu pruža centar za socijalnu skrb.