Izmjena i dopuna Odluke o provodjenju postupka javne nabave 2021

Izmjenu i dopunu
O D L U K E
o načinu provođenja postupaka javne nabave roba i usluga
čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna,
odnosna radova čija je procijenjena vrijednost manja od 500.000,00 kuna
od 15. svibnja 2020. godine