• zajamčena minimalna naknada,
 • naknada za troškove stanovanja,
 • pravo na troškove ogrjeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja,
 • naknada za ugroženog kupca energenata,
 • socijalne usluge.

O pravu na naknadu za troškove stanovanja i pravu na naknadu za troškove ogrjeva na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Crikvenica odlučuju za građane Grada Crikvenica – Grad Crikvenica, građane Grada Novi Vinodolski – Grad Novi Vinodolski, građane Grada Raba – Grad Rab, građane Općine Vinodolska – Općina Vinodolska, građane Općine Lopar – Općina Lopar.

Za sva ostala prava odluku donosi Centar za socijalnu skrb Crikvenica (za građane Grada Crikvenica, Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolske), odnosno Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab (za građane Grada Raba i Općine Lopar).