Grad Crikvenica – Službene stranice
http://www.crikvenica.hr/

Primorsko – goranska županija
http://www.pgz.hr/

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
www.mspm.hr/

Obiteljski centar Primorsko – goranske županije
http://oc-pgz.hr/web/

Hrvatski zavod za zapošljavanje
www.hzz.hr

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba
www.poliklinika-djeca.hr

Pučki pravobranitelj
www.ombudsman.hr

Pravobraniteljica za djecu
www.dijete.hr

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
www.posi.hr

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
www.prs.hr

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
http://www.uljppnm.vlada.hr/

Hrvatski crveni križ
www.hck.hr

Hrabri telefon
www.hrabritelefon.hr