Ponistenje natjecaja za izbor i imenovanje ravnatelja-ice

Poništenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice