Na temelju članka 29. Statuta Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica, na sjednici održanoj dana 23. studenog 2021.g. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

I.

Poništava se Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 96/2021., na mrežnoj stranici Centra za socijalnu skrb Crikvenica te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica, KLASA: 080-02/21-01/4, URBROJ: 2107-22-01-01-21-2 od 27.8.2021.g.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Centra za socijalnu skrb Crikvenica te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica

Više u pdf dokumentu:

Ponistenje natjecaja za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)