Centar za socijalnu skrb Crikvenica je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad ustanovom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar za socijalnu skrb Crikvenica i njegovu Podružnicu Rab osnovani za nadležnost na području Grada Crikvenica, Grada Novi Vinodolski, Grada Raba, te Općine Vinodolske i Općine Lopar, počev od 01. lipnja 2012. godine.

Misija

“Naša misija je da svim našim korisnicima, kroz  zajedničku  suradnju,  omogućimo prevladavanje teškoća i podizanje kvalitete života koje bi bile usmjerene na  dobrobit  korisnika  i zajednice u kojoj  djelujemo i živimo”. 

Vizija

“Želimo da kvaliteta naših usluga bude dostupna i prilagođena individualnim   potrebama svakog korisnika uz njegovo aktivno sudjelovanje“.

Naziv ustanove: Centar za socijalnu skrb Crikvenica

Naziv podružnice ustanove: Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab

Sjedište ustanove je u Crikvenici na adresi: 51260 Crikvenica, Gorica braće Cvetić 2

Sjedište podružnice je na adresi: 51218 Rab, Palit 143a.
Ustanova i podružnica su upisani u registar trgovačkih društava pri Trgovačkom sudu u Rijeci.
Ustanova i podružnica upisani su u Upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Ustanova i podružnica razvrstani pri Državnom zavodu za statistiku kao poslovni subjekt prema NKD-u 2007 i to:

Pravno ustrojbeni oblik: Ustanova 30,

Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja d. n. – 8899,

Osobni identifikacijski broj ustanove: 73096118098.
Ustanova je pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prijavila početak poslovanja s danom 1. lipnja 2012. godine, a registarski broj ustanove kao obveznika doprinosa je: 3008072921.
Ustanova je pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje prijavila početak poslovanja s danom 1. lipnja 2012. godine, a broj obveze ustanove kao obveznika uplate doprinosa je: 82 704707(7).

Žiro-račun ustanove je: HR6723900011100567261 i vodi se kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Crikvenica je Sanja Kontić Karabaić, dipl. pravnica.

Predstojnica Podružnice Rab je Martina Maškarin, mag. iur.