Na temelju članka 29. Statuta Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica, na sjednici održanoj 8. prosinca 2021.g. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Poništava se Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 127/2021. i na mrežnoj
stranici Centra za socijalnu skrb Crikvenica za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica, KLASA: 080-02/21-01/6, URBROJ: 2107-22-01-01-21-2 od 24.11.2021.g.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Centra za socijalnu skrb Crikvenica.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Crikvenica od 23. studenog 2021.g. raspisan je ponovno natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica. Odlukom je navedeno da će se natječaj objaviti u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Centra za socijalnu skrb Crikvenica te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica objavljen je dana 26. studenog 2021.g. u Narodnim novinama br. 127/2021 i na mrežnoj stranici Centra za socijalnu skrb Crikvenica. Tekst natječaja dostavljen je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje putem on line aplikacije budući da je to jedini mogući način, ali zbog tehničkih razloga tekst natječaja nije oglašen.
Stoga je donijeta odluka o poništenju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica.

Predsjednica Upravnog vijeća Centra
Jasminka Citković, dipl. iur.

Centar za socijalnu skrb Crikvenica
v. d. ravnatelja
DARKO LOGOŽAR, dipl. pravnik