Odluka o izboru kandidata za administrativnog referenta na određeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Crikvenica:

Odluka o izboru kandidata – admin referent (pdf)