Na temelju odredbe članka 39. stavak 1. podstavak 6. Statuta Centra za socijalnu skrb Crikvenica od 12. studenog 2014. godine, te odredbe članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine „ br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Crikvenica danu na sjednici održanoj dana 23. travnja 2015. godine donosi:

ODLUKU o načinu provođenja postupaka javne nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna, odnosna radova čija je procijenjena vrijednost do 500.000,00 kuna.

Odluka – javna nabava (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.