Provođenje intervjua vezanog za vašu kandidaturu za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA
Upravno vijeće

KLASA : 080-02/21-01/8
URBROJ : 2107-22-01-01-21-8
Crikvenica, 21. prosinca 2021. godine

SANJA KONTIĆ KARABAIĆ
E-MAIL : sanjakontic@gmail.com

Predmet : provođenje intervjua vezanog za vašu kandidaturu za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica

Poštovana !

U skladu sa objavljenim javnim natječajem pozivamo vas na intervju koji će se provesti dana

22. prosinca 2021. godine
u Crikvenici, Vinodolska 1
( vijećnica Grada Crikvenica, I kat )
u 14, 15 sati

Predsjednica
Upravnog vijeća
JASMINKA CITKOVIĆ, dipl. iur.
v.r.

Obavijest kandidatu za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)