Natjecaj-socijalni_radnik_ca_Podruznica_Rab

J a v n i  n a t j e č a j

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova stručnog/ne radnika/ce pod nazivom – socijalni radnik u Podružnici Rab (1 izvršitelj/ica)