Centar za socijalnu skrb Crikvenica

Adresa:
Gorica braće Cvetić 2, 
51260 Crikvenica

Telefon-centrala: 051/784-270,
Telefon-ravnatelj: 051/784-281,
Telefaks-Crikvenica: 051/784-278
Telefon-računovodstvo: 051/784-282

Centar za socijalnu skrb Crikvenica – Podružnica Rab

Adresa:
Palit 143a,
51218 Rab

Telefon-Podružnica Rab: 051/725-943
Telefon-Podružnica Rab: 051/724-130
Telefaks-Rab: 051/724-130

OIB: 73096118098
Web: 
www.czss-crikvenica.hr
E-mail: korisnik008@socskrb.hr

Osoba zadužena za informiranje:
SANJA GRUBIŠIĆ, dipl. pravnica
Telefon: 051/784-271
E-mail: sgrubisic@socskrb.hr

Službenica za zaštitu osobnih podataka:
INA IVANČIĆ, dipl. pravnica
Tel. : 051/784-273
E-mail : ina.ivancic@socskrb.hr „