Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu:

Godisnje izvjesce o informiranju 2017 (pdf)

Godisnje izvjesce o informiranju 2017 (csv)