Centar za socijalnu skrb Crikvenica – Financijski planovi Centra 2018. – 2021. godinu:

Financijski plan za 2019 (pdf)

Financijski plan za 2021 (pdf)

Tablica NFI 2019 – 2021 (xls)

Prijedlog plan za dodatna sredstva 2018 (xls)