Centar za socijalnu skrb Crikvenica – Financijski planovi za 2018, 2019, 2020. godinu:

Financijski plan 2018 MDOMSP (pdf)

Financijski plan 2019 MDOMSP (pdf)

Financijski plan 2020 MDOMSP (pdf)

Financijski plan nefinancijske imovine 2018-2020 MDOMSP (pdf)

Financijski plan 2018-2020 PGZ (pdf)