Centar za socijalnu skrb Crikvenica – Financijski planovi Centra 2019. – 2022. godinu:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 – 2022 godine

Financijski plan za 2020

Financijski plan za 2022.g.

NIF 2020-2022_obrazlozenje

Prijedlog FP za 2021_godinu