Centar za socijalnu skrb Crikvenica:

Financijski plan 2017_izvor_financija_11 (pdf)

Financijski plan 2017_izvor_43 (pdf)

II Rebalans Financijskog plana za 2017 (pdf)