BILJESKE UZ GODISNJE FINANCIJSKO IZVJESCE 2020

Bilješke uz Centar za socijalnu skrb Crikvenica – Financijsko izvješće za 2020. godinu