Centar za socijalnu skrb Crikvenica – Financijska izvješća za 2018. godinu:

Financijska izvjesca 1-3_2018 (xls)

Financijska izvjesca 1-6_2018 (xls)

Financijska izvjesca 1-9_2018 (xls)

Rebalans I 2018 (xls)