Centar za socijalnu skrb Crikvenica – Financijska izvješća za 2017. godinu:

Financijska izvjesca 01012017-31032017 (xls)

Financijsko izvjesce 0101-30062017 (xls)

Financijsko izvjesce 0101-30092017 (xls)

Godisnje financijsko izvjesce 2017 (xls)