Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja – 30. lipanj 2015. g.:

Financijska izvješća 2015 (xls)

Bilješke uz financijska izvješća 2015 (pdf)