Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave  – osobno vozilo niže klase za službene potrebe Centra za socijalnu skrb Crikvenica:

Poziv na dostavu ponuda – osobno vozilo CZSS Crikvenica (pdf)

Na temelju odredbe članka 39. stavak 1. podstavak 6. Statuta Centra za socijalnu skrb Crikvenica od 12. studenog 2014. godine, te odredbe članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine „ br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Crikvenica danu na sjednici održanoj dana 23. travnja 2015. godine donosi:

ODLUKU o načinu provođenja postupaka javne nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna, odnosna radova čija je procijenjena vrijednost do 500.000,00 kuna.

Odluka – javna nabava (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.