Centar za socijalnu skrb Crikvenica – Financijski izvješća od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine:

Financijsko izvjesce 30_06_2021 (xls)

Centar za socijalnu skrb Crikvenica – Financijsko izvješće za 2020. godinu:

SIJECANJ – OZUJAK 2020 (1) (xls)

PR RAS 30_09_2020 (xls)

PR RAS 30_06_2020 (xls)

GFI 31_12_2020 (xls)

BILJESKE UZ GODISNJE FINANCIJSKO IZVJESCE 2020 (pdf)