CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Info

Naziv ustanove: Centar za socijalnu skrb Crikvenica
Naziv podružnice ustanove: Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab
Sjedište ustanove je u Crikvenici na adresi: 51 216, Crikvenica, Gorica braće Cvetić 2.
Sjedište podružnice je na adresi: 51 218 Rab, Palit 143a.
Ustanova i podružnica su upisani u registar trgovačkih društava pri Trgovačkom sudu u Rijeci.
Ustanova i podružnica upisani su u Upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Ustanova i podružnica razvrstani pri Državnom zavodu za statistiku kao poslovni subjekt prema NKD-u 2007 i to:
Pravno ustrojbeni oblik: Ustanova 30,
Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja d. n. – 8899,
Osobni identifikacijski broj ustanove: 73096118098.
Ustanova je pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prijavila početak poslovanja s danom 1. lipnja 2012. godine, a registarski broj ustanove kao obveznika doprinosa je: 3008072921.
Ustanova je pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje prijavila početak poslovanja s danom 1. lipnja 2012. godine, a broj obveze ustanove kao obveznika uplate doprinosa je: 82 704707(7).
Žiro-račun ustanove je: HR6723900011100567261 i vodi se kod Hrvatske poštanske banke d.d.
Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Crikvenica je Darko Logožar, diplomirani pravnik.
Predstojnica Podružnice Rab je Martina Maškarin, mag. iur.